Hовости

10.05.2018

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYMUSOWEGO WYKUPU AKCJI – ZAPŁATY CENY WYKUPU

Yawal Spółka Akcyjna z siedzibą Herbach informuje, że zapłata ceny wykupu akcji objętych przymusowym wykupem akcji w oparciu o uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 w sprawie przymusowego wykupu akcji na zasadzie przepisu art. 418 k.s.h. z dnia 16 marca 2018 r. nastąpi w terminie 1 miesiąca od dnia upływu terminu do złożenia akcji w Spółce to jest w terminie do dnia 23 maja 2018 r.

Читайте больше


16.01.2018

Hовые продукты - YAWAL TM 102HI PRESTIGE!

ТМ 102HI PRESTIGE - это последняя система Yawal, предназначенная для производства эксклюзивных входных дверей для пассивных и энергосберегающих домов на одну или больше семей. Решение для панельных дверей возникло на основе самой современной системы...

Читайте больше

15.01.2018

ТОМАШ ЗАДРОГА В ПРАВЛЕНИИ YAWAL S.A.

Томаш Задрога с начала января этого года выполняет функции вице-президента Правления Yawal S.A., компании, входящей в число ведущих поставщиков архитектурных алюминиевых профильных систем в Польше. Он будет отвечать за сотрудничество с клиентами, разработку...

Читайте больше

Партнёры