Powrót

System TM 90EI YAWAL FIRE BLOCK 120

YAWAL FIRE BLOCK 120 TM 90EI służy do wykonywania szerokie  gamy przeciwpożarowych przegród budowlanych o klasie odporności ogniowej EI 120.

Jest kompatybilny z systemem TM 75 EI. System TM 90EI spełnia aktualną Aprobatę Techniczną (AT-15-8955/2016). Maksymalne wymiary konstrukcji - ścian przeciwpożarowych, które są możliwe do wykonania w tym systemie to - wysokość: 4000 mm; szerokość: 5240 mm.

Pobierz ulotkę

ZALETY SYSTEMU

  • szerokie możliwości zastosowania jako przegrody wewnętrzne,
  • klasyfikacja materiałów jako nierozprzestrzeniających ognia (NRO),
  • możliwość dodania drzwi w TM 75EI w ściance,
  • możliwość stosowania wypełnień nieprzeziernych o dużych wymiarach.


CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

  Okna stałe
 Głębokość konstrukcyjna 88,8÷120 mm
 Grubość szyby 50÷100 mm

PARAMETRY TECHNICZNE - TM 90EI

Przepuszczalność powietrza klasa A4 wg PN-EN 12152:2004
Wodoszczelność klasa R7 wg PN-EN 12154:2004
Klasyfikacja ogniowa klasa EI 120 wg PN-EN 13501-2+A1
Odporność na obciążenie wiatrem klasa C1 wg PN-EN 12210
Izolacyjność akustyczna   Rw=43 dB wg PN-B-02151-3:2015
Aprobata techniczna AT-15-8955/2016

System TM 90EI YAWAL FIRE BLOCK 120 - Obiekty referencyjne