Projektowanie fasad

Czym różnią się szyby zespolone stosowane w fasadze strukturalnej od szyb w fasadzie z klipsami?

Fasada potocznie nazywana strukturalną to taka, w której pakiety szklane są mocowane do konstrukcji aluminiowej za pomocą klejenia lub w sposób mechaniczny bez widocznych z zewnątrz listew mocujących. W takich typach konstrukcji zarówno zespolenie szyb, jak i ich uszczelnienie musi być wyknanane z wykorzystaniem szczeliw odpornych na promieniowanie UV.

Czy okna wychylne w systemie fasadowym są przygotowane na rygorystyczne wytyczne termiczne wg przepisów wchodzących w życie w 2021 roku?

Stosowanie okien typu SW z szybami dwukomorowymi zespalanymi na ciepłych ramkach dystansowych pozwala na spełnienie najwyższych wymagań termicznych.

Jaki jest ciężar 1 m2 fasady i świetlika szklanego?

Ciężar fasady zależy przede wszystkim od grubości zastosowanych szyb, rodzaju słupów i rygli. Ciężar szkła o grubości 1 mm to 2,5 kg, ciężar słupa czy rygla to ok. 4 kg/mb. W uproszczeniu można przyjąć, że ciężar 1 m2 przeszklonej fasady  waha się od 45 do 80 kg.

Jakie są maksymalne wymiary kwatery stałej w fasadzie?

Grubość i budowę wewnętrzną szyb określa się na podstawie obliczeń statycznych, biorąc pod uwagę obciążenia klimatyczne, użytkowe, ochronę przed nasłonecznieniem, cieplną i inne wymagania. System fasadowy umożliwia systemowe podparcie szyby o ciężarze do 450 kg. Dla szyb o większym ciężarze należy projektować rozwiązania specjalne.

Czy fasada spełnia wymogi balustrady?

Zgodnie z par. 301, pkt. 3 "Warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" można obniżyć wysokość podokiennika pod warunkiem zastosowania zabezpieczenia okna balustradą do wymaganej wysokości lub zastosowania w tej części okna skrzydła nieotwieranego i szkła o podwyższonej wytrzymałości. Dla każdej fasady powinien być wykonany projekt zawierający m.in. obliczenia statyczne uwzględniające obciążenia klimatyczne, użytkowe oraz inne występujące w konretnym przypadku. Dobrane na ich podstawie  profile, grubość i rodzaj szkła powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania.

Zapytaj eksperta